Pouring er en kundstform hvor man hælder maling på opspændt lærred, eller anden fast overflade, i mønstre eller kombinationer som man så mixer på overfladen.
Der findes rigtig mange forskellige former og muligheder, udtrykket kan være meget abstrakt, og meget roligt, afhængig af hvilke kombinationer og hvilken type pouring man har brugt.
Der er også mulighed for at blande midler i malingen som får den til at “dele” sig i det vi kalder celler.